רותי אגמון, חנה אופק, רינה ארבל, צילה גולדשטיין, אירית גרוס (לשים שורוק בוו), דבורה דודאי, דבורה חזן, יהודית הנדלזלץ, אתי יפה, חואני מוקמל, טליה מוקמל, זהבה מור, גונית פורת, דורית קו, רותי קוק, חדוה קליין, נחמה קלמנסון, עיניה שוב, אורנה שחר.

אוצר: משה רואס | אוצרת משנה: שיראל הורוויץ

״כשאדם יוצא למסע יש לו מה לספר״, קובעת המימרה העממית ומדמה לה את המספר כמי שבא מרחוק. אבל ברצון רב יאזינו גם לאדם המרוויח את לחמו ביושר, שנשאר בארץ ובקיא בסיפוריה ובמסורותיה… את המרחב האמיתי של תחום הסיפורים, למלוא רוחבו ההיסטורי, אין לתאר ללא העירוב ההדדי העמוק של שני טיפוסים קדומים אלה״
מתוך  המספר: הערות ליצירתו של ניקולאי לסקוב, ולטר בנימין. הרהורים, ד׳ זינגר (מתרגם), תל אביב, 1996, עמ׳ 179.

בתערוכה ארכיאולוגיה של זיכרון, שני טיפוסי המספרים שמגדיר וולטר בנימין, מעורבים זה בזה בניסיון למתוח את ההיסטורי אל מחוזות העתיד. מן הצד האחד העבודות יוצאות מנקודת מוצא של מלאכה (Craft), בקיאות במסורת, ידיעה של תחום ועשייה בתוך מערך של אומנות. מן הצד השני, העבודות הן פרי של תהליך מתמשך שבו דרך הנחיה בקורס ועבודת סטודיו התבקשו היוצרות לעזוב את מחשבת האומנות לטובת האמנות מתוך תשומת לב למתח המתקיים בין שתי הדיסציפלינות. לכל אחת מהעבודות יש את העוגן שממנו התחילה ואת המסע שאליו הפליגה.

הקורס שהוליד את התערוכה, הניע חקירה אינטנסיבית של  פעולות ואופני עבודה לצד התמודדות עם האפשרות לספר סיפור ולצקת אותו בחומר. בבסיס העשייה עמדה שאלה על הפעולה הארכיאולוגית ועל האפשרות להפוך אותה מחיפוש של עבר בתוך ההווה, ליצירה של עתיד מדומיין. האסטרטגיות השונות שהופעלו על החומרים – אריגה, הדפס, ליבוד, הטלאה, חריזה ועוד, נטשו את מטרתן המקורית, נבחנו ושולבו בטקטיקות של האצה, הקפאה, חיקוי והעצמה של תהליכים טבעיים בכדי לחצוב מתוך החומר את הנסתר הגלום בו, ולתת לצורות חדשות ובלתי מוכרות להופיע.

כל אחת מהעבודות מציעה סיפור ספציפי שחלקו גלוי וחלקו נסתר אך כולן מבקשות מהצופה לקחת חלק בתהליך ולהיות מעין ארכיאולוג בכדי לטוות מחדש את הסיפור שבוקע מתוך העבודה. בעוד שכל אחת מהעבודות מציעה שפה חומרית וציר התייחסות עצמאי, התערוכה ככלל מחפשת ליצור מרחב שוטטות, אתר עליה לרגל שבו מתקיימים עולמות קדמוניים, מדומיינים ועתידיים. חלל שבו ניתן להאט ואולי אף לעצור לרגע את תנועת החיים היומיומית לטובת התבוננות בתהליכי היווצרות ופירוק של עולם החומר.

קטלוג התערוכה ארכיאולוגיה של זכרון