חברי העמותה

שם משפחה
שם פרטי
תחום
אגמוןרותיפיסול
אדלריורם
אוסט טילי
אופקחנה
אחישחרציפורה
אייכנהולץבתיהטקסטיל
אילון יעל
אילתבטיטקסטיל, ליבוד, צביעה
אלשטיין עדנהרישום, ציור, קולאז', קדרות
אלכסנדרונידפנה
אלרןרחלקווילט
אלרן-ורוניקה ורוניקהפיסול בברזל, צורפות
אמיררותקווילט
ארבלרינהאריגה
בארלירות
בלינדרבת שבע
בל-פרבר יהודיתקווילט
בן יהודהמירה
בן צביאורנה
בנימינילאה
בסןמרגליתרקמה
בר נירורדהציור
ברקרותטקסטיל
ברקידליה
ג'דהדליהרקמה
גוטמן רוניתעיצוב טקסטיל, עיצוב פנים
גולדשטייןצילההדפס, ציור
גולןתקוהקווילט
גור אריה גרינברגגילת
גור מירי
גיאברכהציור
גרוסאיריתצילום
דהןחנה
דה פזאסתר
דודאתיקווילט
דודאידבורה
דורימלי
הורוביץ מרגליתפסיפס, עיסת נייר, קרמיקה
הורוביץ קלררחליפסיפס, קרמיקה
הופמןניצהקווילט
הירשפלד ניליקווילט
הנדלזץיהודית
הרבסטהינדה
וגרגישהקווילט
וינשטין מיכל
וינשטיןמירה
וישינסקיאמירהקווילט
ולנטיןתרצה
וסרטייל אליסיה
וקסטובהקווילט
וקסמן שושיציור
ורשבסקינאורהאריגה
זביריןמיקיחריזה
זכאימיכלציור
חזןדבירקמה
טלשניתחרת נייר
טלמורטלירקמה
טרינקררעיהאמנות פלסטית
יוסףרחלי
יזרעאליזוהרהטקסטיל
יפה אתירב תחומית
כהן מלכה
כיאטמלי
כץ חנה
לבןימימה
להמןדפנה
לויאורלי
לוירבקה
לויןשולמיתטקסטיל
לוריא מיכל
לוסטיגשרה
ליבוביץעמי
ליסשולה
לכטמןעילית
מאירליעם
מגןרבקה
מוקמל חואניטקסטיל
מוקמלטליה
מורזהבה
מזורצילה
מיון קוקרות
מיינרמרים
מירוןאלה
מרוזחדוה
מרוק כהןגאולה
נחשוניאריאלה
ענברעליזה
עוזרייפה
עציונייובל
ערבגל
פארימירי
פורתגונית
פורתעפרה
פייפרחן
פישרעדנה
פלדיונה
פלקוביץאסתל
פרבר מיכל
פרידורשולה
פרידרייךשושנה
פריזררחל
צוקרענת
צור ציטיאטגבי
קודורית
קובורחל
קירשנרנחמה
קלייןחדוה
קלמנסוןנחמה
קמחיאייוה רות
קפלןבלהארט קווילט
קפלןעירית
קריסטליונית
רוזן דינהויטראז' ; טלאים
רוזנפלדרחלי
רוטברט אבי
רוןשולמית
רזיןריבה
ריבניקררחל
שובעיניה
שומרונירות
שומרונידן
שחוריאהודרב תחומי
שחורי עדנה
שחר אורנה
שינולדיהודיתטלאים
שפיר שמשלירית
שמיררחל
תורג'מןתמרהציור; הדפס; קליעה