חברי העמותה

שם משפחה
שם פרטי
תחום
אברהמי שניטלנטה
אגמוןרותיפיסול
אגסימירי
אדלריורם
אופקחנה
אחישחרציפורה
אייכנהולץבתיהטקסטיל
אילון יעל
אילתבטיטקסטיל, ליבוד, צביעה
אלדשטיין עדנהרישום, ציור, קולאז', קדרות
אלכסנדרונידפנה
אלרןרחלקווילט
אלרן-ורוניקה ורוניקהפיסול בברזל, צורפות
אמיררותקווילט
אראלדימונה
ארבלרינהאריגה
בארלירות
בונן אורטל
בירינויטלנטה
בל-פרבר יהודיתקווילט
בן צביאורנה
בנימינילאה
בסןמרגליתרקמה
ברקרותטקסטיל
ברקידליה
ג'דהדליהרקמה
גולדשטייןצילה
גולןתקוהקווילט
גור אריה גרינברגגילת
גור מירי
גרוסאיריתצילום
דהןחנה
דודאתיקווילט
דודאידבורה
דורוןאהובהתחריט
דורימלי
הודמרים
הופמןניצהקווילט
הירשפלד ניליקווילט
הנדלזץיהודית
הרבסטהינדה
וגרגישהקווילט
ווסרטייל    אליסיה
וינשטיןמירה
וינשטין פאפורישרות
וישינסקיאמירהקווילט
וסרטייל אליסיה
וקסטובהקווילט
וקסמן שושיציור
ורשבסקינאורהאריגה
זביריןמיקיחריזה
חזןדבירקמה
טלשניתחרת נייר
טלמורטלירקמה
יוסיפופיץלימור
יוסףרחלי
יזרעאליזוהרה
יפהאתירב תחומית
כהן מלכה
כיאטמלי
כץחנה
לבןימימה
להמןדפנה
לויאורלי
לויןשולמית
לוסטיגשרה
ליבוביץעמי
ליסשולה
לכטמןעילית
מוקמל חואניטקסטיל
מוקמלטליה
מורזהבה
מזורצילה
מיון קוקרות
מיינרמרים
מילמן אנה
מירוןאלה
מרוזחדוה
מרוםיאנה
מרוק כהןגאולה
נחשוניאריאלה
ניסןשירן
עוזיאלבתיה
ענברעליזה
עוזרייפה
עציונייובל
פארמירי
פורתגונית
פורתעפרה
פייפרחן
פישרעדנה
פלדיונה
פלקוביץאסתל
פרבר מיכל
פרידורשולה
פרידריךשושנה
פריזררחל
צוקרענת
צור ציטיאטגבי
קודורית
קובורחל
קירשנרסימה
קירשנרנחמה
קלייןחדוה
קלמנסוןנחמה
קמחיאייוה רות
קפלןבלה
קפלןעירית
קריסטליונית
רוזנפלדרחלי
רוטברט אבי
רוןשולמית
רזיןריבה
ריבניקררחל
שובעיניה
שומרונירות
שומרונידן
שוקרון מור
שחר אורנה
שלזינגרארנה
שפיר שמשלירית
שמיררחל
שמעוניאלה